mobiDziennik - Dziennik elektroniczny
Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Oświęcimiu
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2021/2022 znajduje się pod adresem: https://pz4oswiecim.mobidziennik.pl/2021