mobiDziennik - Dziennik elektroniczny
Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Oświęcimiu
Rok szkolny 2018/2019